Den Danske Nationalsang

'Der er et Yndigt Land' af Adam Gottlob Oehlenschläger (f. 1779 ✞ 1850) i tekst og 'Kong Christian stod ved højen mast' i digitalseret form

præsenteret af Another DoggieStudio PROPaGANDA Since 1984 og not-4-profit

Den danske nationalsang"Der er et Yndigt Land"

Er skrevet af Adam Gottlob Oehlenschläger (f. 1779 ✞ 1850)
under titlen "Fædrelands-Sang" i 1819.

Oehlenschlägers fædrelandssang er her gengivet i sin originale form med tolv strofer.

#1

Der er et Yndigt Land,
Det staaer med brede Bøge
Nær salten Østerstrand;
Det bugter sig i Bakke, Dal,
Det hedder gamle Danmark,
Og det er Freias Sal.

#2

Der sad i fordums Tid
De harniskklædte Kæmper,
Udhvilede fra Strid;
Saa drog de frem til Fienders Meen,
Nu hvile deres Bene
Bag Høiens Bautasteen.

#3

Det Land endnu er skiønt,
Thi blaa sig Søen belter,
Og Løvet staaer saa grønt;
Og ædle Qvinder, skiønne Møer,
Og Mænd og raske Svende
Beboe de Danskes Øer.

#4

Vort Sprog er stærkt og blødt,
Vor Tro er reen og luttret
Og Modet er ei dødt.
Og hver en Dansk er lige fri,
Hver lyder tro sin Konge,
Men Trældom er forbi.

#5

Et venligt Syd i Nord
Er, grønne Danarige,
Din axbeklædte Jord.
Og Snekken gaaer sin stolte Vei.
Hvor Ploug og Kiølen furer,
Der svigter Haabet ei.

#6

Vort Dannebrog er smukt,
Det vifter hen ad Havet
Med Flagets røde Bugt.
Og stedse har sin Farve hvid
Dit hellige Kors i Blodet,
O Dannebrog, i Strid.

#7

Karsk er den Danskes Aand,
Den hader Fordoms Lænker,
Og Sværmeriets Baand.
For Venskab aaben, kold for Spot,
Slaaer ærlig Jydes Hierte,
For Pige, Land og Drot.

#8

Jeg bytter Danmark ei,
For Ruslands Vinterørkner,
For Sydens Blomstermai.
Ei Pest og Slanger kiende vi,
Ei Vesterlandets Tungsind,
Ei Østens Raseri.

#9

Vor Tid ei staaer i Dunst,
Den hævet har sin Stemme
For Videnskab og Kunst.
Ei Bragis og ei Mimers Raab
Har vakt i lige Strækning
Et bedre Fremtids Haab.

#10

Ei stor, vor Fødestavn,
Dog hæver sig blandt Stæder
Dit stolte Kiøbenhavn.
Til bedre By ei Havet kom,
Ja ingen Flod i Dalen,
Fra Trondhiem og til Rom.

#11

Med hellig Varetægt
Bevare du, Alfader!
Vor gamle Kongeslægt.
Kong Fredrik ligner Fredegod;
Hvor er en bedre Fyrste,
Af bedre Helteblod?

#12

Hil Drot og Fædreland!
Hil hver en Danneborger,
Som virker hvad han kan.
Vort gamle Danmark skal bestaae,
Saalænge Bøgen speiler
Sin Top i Bølgen blaa.

Den Danske Nationalsang version 2"Der er et Yndigt Land"

"Der er et Yndigt Land" er sidenhen blevet gengivet med fire strofer.

Som kan synges ved f.eks. sportsbegivenheder, Christiansborgs Ridehus, Vesterbro badeanstalt, i Tivoli og mange andre steder. Eller ved det skandinaviske studentermøde i 1845.

I Sverige blev den så populær at den kom på hitlisten endnu inden radioen var opfundet. Længe inden tanken spootify og iWhatEver var tænkt, og en musikers honorar og arbejde røg i lommerne hos transatlantiske selskaber med hovedkontor i Delaware med to ansatte.

Traditionen tro bliver "Der er et Yndigt Land" sunget til melodien skrevet af Hans Ernst Krøyer (f. 1798 ✞ 1879).

"Der er et Yndigt Land" kan således synges med omkvæd, alene, eller i selskab på 1ste klasse, betalt af Tingets U-landsbistand, eller på sidste klasse af et 2000 kroners støvlespark nedad. Intet levende fra en nedrivnings klar ghetto-park til en bevaringsværdig ghetto for de velsmurte er for stort eller for småt til "Der er et Yndigt Land". Eller var der, for nu er tiden jo en anden, eller er den..?

Her er den Danske Nationalsang version 2 gengivet med fire strofer: 1, 2, 3 og 12.
Syng endelig med...

#1

Der var et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
nær salten østerstrand.
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal,
og det er Frejas sal.

#2

Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid
udhvilede fra strid.
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten,
bag højens bautasten.

#3

Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt
og løvet står så grønt.
Og ædle kvinder, skønne mø'r
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer,
bebo de danskes øer.

#4 (12.)

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.

Den tredje danske nationalsang"Kong Christian stod ved højen mast"

I modsætning til Danmarks tredje nationalsang, som aldrig fandt popularitet hos studenterne eller svenskerne.

Velsagtens fordi sangens tema priser de heroiske danske sømænd i krigen mod svenskerne, glemt for længe siden.

Endnu inden radioen var opfundet, og længe inden tanken om en kugle, to mål, var tænkt, og blev genstand for en euforisk folkemængde.

Selvom "Kong Christian stod ved højen mast" rigtignok kunne minde de svenske mænd om de danske mænds fortræffelige overlegenhed. Lader "Kong Christian stod ved højen mast" sig oftest gengive ved officielle højtidligheder, ved kongebesøg, flådebesøg, af danske adelige folkevalgte eller for den fremmede adel med elefanter i blik.

"Der er et Yndigt Land" smager måske mest af rød pølse i folkemunde, så længe det eksisterende fåtal kan belåne sig til lykkelig rigdom og udlåneren ud af den bare kan aktivere den virtuelle seddelpresse. Hvorfor da ændre noget midt i hyggen og beklage sig over et land med flere nationalsange.

PROPaGANDA redaktionen har her valgt at gengive "Kong Christian stod ved højen mast" i digitaliseret form og uden brug af MitID, eller var det en DumID?

Her gengivet med følgende strofer: Entré på eget ansvar